Qui som

Tambor SLNC és un concepte de distribució de productes i sistemes constructius, dedicats bàsicament a l'edificació.

L'estructura i funcionament de negoci és diferent al tipus de subministrament tradicional que s'ha utilitzat fins ara, podem parlar d'una nova necessitat creada pel mercat, més que d'una nova idea pel que fa a distribució d'aquests productes.

Tambor SLNC és un punt de servei que materialitza la tasca informativa i comercial virtual.

És un punt de subministrament que centra la seva funcionalitat en tres punts, servei de proximitat, plataforma de recepció de productes tècnics i l'adaptació de costos a les noves necessitats.

Tambor s'entén com un engranatge dins d'un sistema productiu coordinat per un mercat virtual, on ja no és el punt de venda que informa el professional i aquest a l'usuari final, sinó el client demandant, que informa de les possibilitats i sol·licita un sistema constructiu determinat.